Záměr obce prodat část pozemku par. č. 755/1

Záměry obce
Záměr obce prodat část pozemku par. č. 755/1.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 30.07.18 Sejmuto: 15.08.18 Zodpovídá: admin@admin.com