Obec

Obec leží asi 10 km vzdušnou čarou severovýchodně od Příbrami, při rychlostní silnici Strakonice (Písek) - Praha. Dominantou obce je zámek s areálem, dnes v soukromém vlastnictví (veřejnosti nepřístupný), vystavěný na místě bývalé tvrze kolem roku 1800.