Czech POINT

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby

Aktuální seznam služeb je dostupný na stránkách Czech Pointu na adrese:

http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/
Datum aktualizace: 01.01.01 0:00:00 Zodpovídá: