Zastávky "U Křížku" konečné vyúčtování

zastávky smlouvy

Již cca měsíc používáme k spokojenosti nové zastávky na východním okraji obce. Teprve však v průběhu června došlo k dohodě s dodavatelem ohledně celkové ceny díla. Celkové vyúčtování investiční akce tímto překládáváme našim občanům.

Blog image

Pro nezasvěcené čtenáře stručná rekapitulace:

Potřeba dalších zastávek v obci je poměrně zřejmá, ne nadarmo se naše obec jmenuje Dlouhá Lhota... Z tohoto důvodu již minulý rok zastupitelstvo v čele s panem starostou Ing. Rozšafným, zahájilo projektovou a smluvní přípravu pro jejich stavbu. Vyvrcholením tohoto procesu bylo výběrové řízení, při kterém se jako nejlevnější pro výstavbu vybrala firma Staler spol. s r.o. 

S touto firmou se nésledně k datu 5.9.2018 uzavřela smlouva o dílo v celkové výši 1.086.337,98 Kč s DPH.


Samotná realizace zastávek však termínově připadla na období okolo voleb a skluz na  začátku stavebních prací způsobil,  že jednou z prvních stavebních akcí v novém zastupitelstvu byly právě zastávky.

Chtěli jsme k této akci přistoupit zodpovědně,  a tak po podrobném nastudování projektu,  smlouvy a dalších dohod v emailové korespondenci, začalo dohlížení nad samotnou realizací. Zaměřili jsme se na podrobnou kontrolu výstavby. Na denní bázi jsme tak s kolegou místostarostou Chrudimským jezdili střídavě prověřovat samotnou stavbu zastávek. Díky takto podrobné kontrole a fotodokumentaci jsme měli naprosto přesné záznamy o provedené práci a materiálu

V konečném důsledku se tento přístup ukázal jako klíčový pro další vyjednávání. Na základě našich záznamů jsme dospěli k názoru,  že některé části výkazů výměr neodpovídají realitě a požádali jsme dodavatele o společnou kontrolu položkového rozpočtu na celou stavbu. Při níž byly společně oběma stranami odsouhlaseny  výměry jednotlivých stavebních fází a přepočítány položky se  skutečně použitým materiálem. Zejména zemní práce a odvoz  zeminy byl v položkovém rozpočtu naceněn s přehnaně naddimenzovanými výměrami.  Stavba zastávek je totiž v reálu umístěna ve strouze u silnice a tak nakonec k odbagrování a odvozu zeminy došlo jen v minimálním množství. Zejména v této položce tak došlo k významné úspoře.

Závěrem jsme po přepočítání zjistlili, že cena se tak ponížila o neuvěřitelných 481.337,98 Kč

Dne 2.7. 2019 jsme tak podepsali Dohodu o narovnání a projekt je možné uzavřít.

Cenu díla se nám podařilo snížit o celých 44 % !

Původní cena
1.086.337,98 Kč
Sjednaná sleva
481.337,98 Kč
Celková cena projektu po slevě

605.000 Kč

Vaše Karolína Marečková Laštovková a Jiří Chrudimský