Základní škola a Mateřská škola Suchodol

Zasílají pozvánku na zápis do 1. ročníku ZŠ a školky


Zápis do 1. ročníku ZŠ 

21.4.2020 od 12:00 do 15:00 hodin

Zápis do Mateřské školy

10.5.2021 od 8:00 do 15:00 hodin


Zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, s sebou přinesou:

  • přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými zástupci (rodiči) dítěte
  • rodný list dítěte
  • evidenční list s vyjádřením lékaře
  • občanský průkaz - cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů


Seznam příloh:

  • ZÁPIS ZŠ 2021-plakát.docx 1607178 Kb
  • ZÁPIS MŠ 2021 plakát.docx 675892 Kb
  • ms.png 397646 Kb
  • zs.png 694797 Kb