VÝZVA k podání podnětu k novému územnímu plánu obce Dlouhá Lhota

Obec Dlouhá Lhota je povinna dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořídit nový územní plán.

Obec Dlouhá Lhota tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce,


že v termínu do 15.7.2021 


mohou podat podněty k novému územnímu plánu.


Vyplněné formuláře se žádostí můžete vhodit do schránky na obecním úřadě


Seznam příloh:

  • výzva územní plán.pdf 228298 Kb
  • Návrh na změnu platného územního plánu.pdf 99425 Kb
  • Návrh na změnu platného územního plánu.doc 43520 Kb