Vydání změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

Vydání změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

předkládáme Vám textové a mapové podklady ke změně územního plánu č. 3, která bude projednána v únorovém zasedání zastupitelstva.

Seznam podkladů:

Změna číslo 3 ÚP Dlouhá Lhota