Tříkrálová sbírka v Dlouhé Lhotě - výsledky

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

V letošní Tříkrálové sbírce se podařilo v Dlouhé Lhotě vybrat celých 11.596,- Kč.Děkujeme Vám všem za příspěvky a p. Novotnému za organizaci sbírky.

Celostátní výsledek sbírky je přes 100 milionů korun, což je nezanedbatelná částka, která jistě pomůže mnohým potřebným.

Vykoledované peníze pomohou statisícům lidí v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika.


S kasičkou by se mělo chodit v sobotu 8.1. . V 10:00 by se mělo vyjít od odbočky k zámku  po hlavní silnici směrem ke křížku. Odtud Ostrovkou přes Ovčín do ulice a pak kolem kostela až k zámku.

Druhá trasa by byla (letos je pouze jedna kasička) od 13 00 hod. od zámku kolem družstva k novostavbám pod kolnou. Kasička bude k disposici i v neděli 9.1. a 16.1. v kostele vždy od 11 40 do 13 10 h.

Na Tříkrálovou sbírku je možné přispět i posláním částky na účet.

Peníze můžete poslat také online.
Seznam příloh:

  • 000048_05_000871.jpg 56346 Kb