SPOLEČNÉ SETKÁNÍ K PROGRAMU ROZVOJE OBCE

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ K PROGRAMU ROZVOJE OBCE DLOUHÁ LHOTA se koná dne dne 15. listopadu 2021 od 18 hodin

Zastupitelstvo obce si Vás dovoluje pozvat

NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ K PROGRAMU ROZVOJE OBCE DLOUHÁ LHOTA

dne 15. listopadu 2021 od 18 hodin

Co je Program rozvoje obce

  • dokument, který na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
  • Plánování takových kroků je klíčové pro další rozvoj města. Jde o to naplánovat, kam má obec v budoucnu směřovat, co se v obci obyvatelům líbí, co jim naopak chybí.
  • Mezi základní principy, které mají být při tvorbě dokumentu dodrženy, patří zejména spolupráce s veřejností, otevřenost procesu…

Program našeho setkání

  • Krátce představíme tvorbu dokumentu
  • Projednáme slabé a silné stránky obce i její příležitosti a případné hrozby
  • Pobavíme se o tom, co se podařilo v obci zrealizovat a jak nastavit budoucí rozvoj obce, tak aby se vám v ní dobře žilo Váš názor je pro nás velmi důležitý.

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy-Vltava o.p.s.