Sbírka na pomoc Ukrajině

ve středu 9.3. jsme odvezli sbírku na pomoc Ukrajině do svozového místa v Příbrami.

Vážení občané,

ve středu 9.3. jsme odvezli sbírku na pomoc Ukrajině do svozového místa v Příbrami.


Fotografie z předání naleznete níže. Hasiči a dobrovolníci, kteří zde pracují nevěřili vlastním očím a velmi se podivovali množství Vašich darů, tímto bych Vám chtěla předat jejich vděčnost a úžas.


Všem občanům vyřizuji obrovské poděkování.

Podle aktuálních informací byl již sběr oblečení pozastaven, v centrech na pomoc Ukrajině však stále potřebují:

  • zdravotnický materiál a léky
  • hygienické potřeby
  • trvanlivé potraviny
  • lůžkoviny, spacáky
  • karimatky
  • postele, matrace

Uvedené věci je možné vozit přímo na sběrná místa, popřípadě po domluvě na obecní úřad.

Fotografie předávání najdete zde.

Myslím, že všichni situaci na Ukrajině sledujete a všichni víme, jak je těžká.

Finanční pomoc obce Dlouhá Lhota na zdravotnické potřeby

Na zasedání zastupitelstva dne 3.3.2022 byl všemi přítomnými zastupiteli jednomyslně schválen mimořádný finanční příspěvek ve výši 30.000,- na zakoupení léků, zdravotnického materiálu a dalších zdravotnických potřeb, které pomohou v nelehké válečné situaci.

Výběrem těchto potřeb byla pověřena Bc. Andrea Sobotková s ohledem na její profesní zkušenost ve zdravotnictví.


Seznam příloh:

  • Img1.png 2302663 Kb
  • urad.png 1299533 Kb
  • Snímek obrazovky 2022-03-15 v 22.03.37.png 327194 Kb