Příprava strategického plánu rozvoje obce - úvod

Dlouhá Lhota připravuje dlouhodobý strategický plán rozvoje obce. Jedná se o dokument, který popisuje, jakým směrem by se měl ubírat rozvoj obce v dalších letech. Podrobnosti k připravovanému dokumentu najdete v tomto článku.

Milí občané, vážení rodáci,  

Dlouhá Lhota připravuje dlouhodobý strategický plán rozvoje obce.  Jedná se o rozsáhlejší  dokument, který popisuje, jakým směrem by se měl ubírat rozvoj obce. Tento dokument nám pomůže nejen si uvědomit jednotlivé oblasti v obci, na kterých chceme něco zlepšit, ale také nám pomůže projekty lépe rozplánovat. A některé projekty vyžadují opravdu dlouhou přípravu.

Důležitost tohoto dokumentu je zejména z důvodu získávání dotacíV dnešní době je k dispozici mnoho dotací pro rozvoj obce. Pro ministerstva, která poskytují a rozhodují o přidělení takové dotace, je velmi podstatné, zda má obec tento dokument nazývaný "Strategický plán rozvoje obce" vypracovaný.

Donedávna byl tento dokument doporučován a v případě žádosti o dotaci za něj byly hodnotící body navíc. Dnes už je povinný a tento dokument je nepostradatelný. Bez něj nemáme velkou šanci o cokoliv žádat.

Tento dokument by měl popisovat projekty ke zlepšení kvality obce jako takové. Měl by být utvrzením pro ministerstva, že obec plánuje hlouběji a zamýšlí se nad směřováním obce. Nikoli, že se obec rozhoduje chaoticky a žádosti o dotaci k jednotlivým dotačním programům podává náhodně.

V tomto dokumentu se pojednává nejen o budoucnosti obce, ale též je velký důraz kladen na minulost, na vývoj obce v dlouhodobém časovém měřítku. Jsou zde kapitoly o vývoji počtu obyvatel, jejich stáří, počet, zaměstnanost, zastavěnost obce, její rozvoj a mnohá další témata, která vycházejí ze statistických údajů o obci...

V sérii následujících článků, které bych ráda v následujících dnech publikovala,  bych vám chtěla přiblížit jednotlivé okruhy a témata připravovaného strategického plánu.

Vaše Karolína Marečková Laštovková Příprava strategického plánu - vstupní úvaha

Dlouhá Lhota je pro Vás domovem, je to místo, kde žije každý z nás. Není to jen místo, které je vymezeno plotem vašeho pozemku, ale je to celá naše obec, kterou každý den projíždíte cestou do práce, do školy, jsou to společné prostory, kde se scházíme, potkáváme, kde se potkáváme při venčení pejska, na rodinné procházce s dětmi, kde si naše děti hrají, vyrůstají, tráví volný čas.  A dokonce tento prostor nekončí ani se značkou začátku a konce obce.  Je to celý katastr obce Dlouhá Lhota, do kterého patří i přilehlé okolí, louky, pole, polní a účelové cesty, remízky. Lesů naše obec moc nemá, přesto se tu najde něco málo lesíků, kam je možné zajít při procházce načerpat vůni lesa.  

Některé pozemky jsou soukromé, některé jsou obecní a naším úkolem je o tento prostor pečovat, tak abychom z něj tvořili  krásné a fungující místo, které tvoří náš domov.

Je zapotřebí řešit obrovský soubor věcí od fungování svozu odpadu, opravy cest, opravy lamp, odklízení sněhu, opravy silnic, budování chodníků, odchyt  zaběhnutých pejsků, ale také budovat společenský život.

Měla jsem tu možnost a přečetla jsem všechny části kroniky obce a s velkou úctou k místním rodákům a tomuto domovu, který společně tvoříme se pokusím i já být nápomocná k tomu, aby se naše obec dál rozvíjela a při tom v úctě zachovávala odkaz našich předků. V blízké budoucnosti bych chtěla přiblížit obsah kroniky všem občanům.

Tak jak je rozličná problematika všech různých kategorií v obci je také obdobná problematika nás samotých občanů.

Naší obec tvoří lidé všech věkových kategorií, z nich žádný není více nebo méně důležitý. Každá věková skupina je vyjímečná a zaslouží si své důležité neochvějné postavení. Nejstarší  občany není možné přehlížet jen proto, že jsou již staří a snad, že již mají vše za sebou. Naopak oni nejvíce jsou studnicí moudrosti a zkušeností a zaslouží si naší největší úctu a poděkování za vše, co zde dokázali a k čemu nás dovedli. A v jejich odkazu můžeme pokračovat.

Nejmladší zas není možné přehlížet, za to že jsou snad malí na to, aby měli své názory, ale vážit si každého nového narozeného obyvatele, protože jen on je nadějí, že naše obec bude mít budoucnost. A mladou generaci teenegerů nemůžeme přehlížet a zlehčovat, a není možné si stěžovat, že nic nedělají, protože nová generace se formuje především podle napodobování svých vzorů a jaké vzory jim předložíme a k čemu je povedeme záleží jen na nás.

Určitě všichni chceme, aby tato místa byla co nejkrásnější.

S touto vstupní úvahou jsme začali pracovat na podkladech ve strategickém plánu. Jednotlivé řešené oblasti bych Vám chtěla přinášet na naše webové stránky ve formě článků a pokud bude možno vyvolat diskusi na aktuální témata.

Dotazník

V blízkých dnech obdržíte dotazník, v kterém se budete moci vyjádřit k jednotlivým oblastem. Bude to pro mne velmi důležité, abych věděla, jaké potřeby občané mají a v čem můžeme zlepšit kvalitu života v obci. Dotazník bude moci vyplnit i elektronicky. V jednotlivých kategoriích bude možnost  vyplněním dotazníku ovlivnit směřování Vaším osobním směrem.