Příprava strategického plánu - sportoviště

Podrobnosti k připravované části strategického plánu s tématem naše sportoviště najdete v tomto článku

Sportoviště a dětská hřiště

V naší obci se nachází několik sportovišť a dětských hřišt:


Malé hřiště U Ovčína

toto hřiště je zastaralé z dob socialismu a je naprosto nevyhovující veškerým bezpečnostním požadavkům. V tomto místě jsme letos obnovili dvě lavičky za nové. Herní prvky zatím zůstaly. 

Ráda bych na tomto hřišti zachovala podobné herní prvky, které se zde nacházejí a např. starou sestavu hrazd svařenou svépomocí před mnoha lety obměnila za podobnu sestavu hrazd, která splňuje bezpečností parametry a má příslušné certifikáty bezpečnosti. Ráda bych, aby se na tomto hřišti stále nacházelo útočiště jak pro nejmenší děti, tak mladou generaci teenegerů a mladých sportovců, proto výběr některých herních prvků bych směřovala i k venkovnímu fitness využití, jak se dnes nazývá - workoutové hřiště.


Dětské hřiště u budovy OU

toto hřiště je nejvíce navštěvováno dětmi od nejútlejšího věku a  dětmi předškolního věku v doprovodu svých maminek a tatínků.  Náplň tohoto hřiště by měla zůstat zachována. Je však nutné některé rozbité herní prvky vyměnit za nové. Zlepšit komfort na hřišti lze zejména zpřístupněním WC, které se nachází v přízemí budovy OU. V prostoru zadní části hřiště by mohl být otevřený vstup na WC, navíc zde vznikne vyvýšená pergola, kde budou mít maminky přehled o svých dětech.

Díky této pergole vznikne útulné zázemí, kde budou stoly s lavicemi, kde mohou děti svačit nebo malovat.

 

 

Hřiště u hasičárny

toto hřiště je  prostor vyhrazený zejména pro míčové hry a je oplocen vysokým plotem. Toto hřiště je ve velmi špatném stavu. V prosinci roku 2020 jsme nechali zpracovat projekt včetně vizualizace na kompletní rekonstrukci tohoto hřiště. Podali jsme žádost o dataci a na 2. polovinu tohoto roku byla plánovaná realizace obnovy. Dotaci se bohužel nepodařilo získat proto o ní budeme žádat opětovné, na podzim roku 2021.
Ráda bych, aby v blízkosti hasičárny byly doplněny ještě další prvky pro mládež. Obecní zastupitelstvo schválilo nákup pingpongového stolu, který bude nově umístěn v nejbližších dnech. Též bych viděla, že velké potěšení by našli menší U-rampy pro děti, které jezdí na koloběžkách a skateboardech, jelikož tento sport u dnešních teenegerů zažívá obrovskou popularitu.