Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro obec Dlouhá Lhota

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen „výzva“)

Veřejný zadavatel Obec Dlouhá Lhota, IČ: 00473804, se sídlem: Dlouhá Lhota 56, PSČ 26301, zastoupený Karolínou Marečkovou Laštovkovou, starostkou (dále také jako „zadavatel“), Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro obec Dlouhá Lhota“.


Detail výzvy a zadávací dokumentace najdete v příloze.


Seznam příloh:

  • Sig.zadavaci dokumentace vc vyzvy.pdf 228862 Kb