Nový územní plán obce

územní plán

Obec Dlouhá Lhota oznamuje, že zastupitelstvo obce 19.3. 2020 rozhodlo o pořízení nového územního plánu, na kterém brzy začnou přípravné práce. V usnesení zastupitelstva obce č. 3/1/2020 se píše:

Blog image

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nového územního plánu Dlouhá Lhota v souladu s §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a to z vlastního podnětu podle §44 písm. a) stavebního zákona."

A protože právě Vy zde žijete a společně tvoříte obec, dovolujeme si Vás touto cestou oslovit a požádat Vás o podněty k novému územnímu plánu Dlouhá Lhota. Jedná se např. o požadavky na novou výstavbu nebo naopak v některých místech o omezení výstavby, doplnění alejí, mezí, polních cest, posílení krajinných funkcí, založení sportoviště nebo odpočívadla blíže obci, obnovení vodní plochy atd.Rádi bychom směřovali k vytvoření některých cest a pěšin a vytvořili tak menší okruhy uvnitř obce a větší v okolí. Především bychom se chtěli zaměřit na obnovení původních cest, které je možné najít ve starých mapách a vytvořit tak příjemnou cestu pro všechny, kteří se rádi procházejí.


Své případné podněty a nápady prosím zasílejte písemně na adresu úřadu: podatelna@obec-dlouha-lhota.cz nebo je možné tak učinit osobně na úřadě. Podněty přijímáme pouze s uvedením plného jména a adresy.Dále je také možné žádat o změnu využití Vašeho pozemku, vyplňte prosím formulář, který naleznete ke stažení na našich obecních stránkách nebo jej budeme mít k dispozici na obecním úřadě.

Jednotlivé podněty posoudí zastupitelstvo a následně zpracovatel územního plánu mimo jiné z hlediska urbanistické a architektonické vhodnosti, z hlediska návazností a zda nedochází ke střetům se zákonnými omezeními. Záměry následně budou, popř. nebudou zapracovány do územního plánu.


Seznam příloh:

  • spacir.jpg 201050 Kb
  • cesty.jpg 119416 Kb
  • Návrh na změnu platného územního plánu.doc 43520 Kb
  • Návrh na změnu platného územního plánu.pdf 99425 Kb