Dopravně bezpečnostní situace

doprava

Jedním z nejdůležitějších témat, které by každá obec měla brát na zřetel je bezpečnost občanů. Protože bezpečnost občanů je poměrně široké téma, omezím tento článek na téma dopravní bezpečnosti.

Blog image

Možná Vás to překvapí (stejně jako mě), ale radar, který je na vstupu obce nejen občas poprosí o zpomalení vozidla, nebo ukáže SPZ, ale zároveň tyto údaje zaznamenává a odesílá na centrálu Středočeského kraje. Máme tak poměrně přesné statistiky, kolik vozidel projede naší obcí. Ajajaj. A to v obou směrech.

Teď pár čísel ze statistiky, za měsíc červen letošního roku jsme měli průjezd 41887 vozidel !!!  Z toho povolenou rychlost překročilo 42 procent vozidel. 9111 řidičů. Bez komentáře.

Nejedná se o nějaké extrémy, na níže uvedeném grafu je jasně vidět, že šlo o průměrný měsíc.


Z výše uvedeného je celkem zřejmé, proč považuji téma bezpečnosti dopravy za hodně důležité a chtěla bych se mu intenzivně věnovat.

Za dobu od listopadu loňského roku, kdy jsme v zastupitelstvu se mi shromáždilo více podnětů občanů k tomuto tématu. V níže uvedeném seznamu jsou uvedeny všechny nápady, které máme a chtěli bychom postupně realizovat. Nekteré z nich jsou hotové, některé teprve připravujeme. Vzhledem k finanční náročnosti některých opatření, také nelze přepokládat, že budou hned. Například předběžná studie investice bodu 2 (chodník) vypočítala finanční náročnost cca 7 milionu korun. Šetříme a připravujeme podklady pro žádost o dotaci ze SFDI (Státního fondu dopravní infrastuktury). 

Seznam opatření ke zvýšení bezpečnosti obce

 1. Zastávky na okraji obce – REALIZOVÁNO
 2. Chodník pro pěší podél stávající hlavní komunikace – V PŘÍPRAVĚ
 3. Přechody pro chodce u zastávek 
 4. Světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce 
 5. Cesta na Skalku - oprava povrchu- po výstavbě kanalizace-jaro 2020
 6. Cesta na Skalku - prořez keřů po okrajích vozovky- termín posunut na 1. týden v srpnu 2019
 7. Bezpečností zrcadlo na výjezdu od bytovek – REALIZOVÁNO
 8. Omezení průjezdů nákladních vozidel
 9. Radar na výjezdu směrem na Ostrov
 10. Posunutí značky okraj obce směrem na Ostrov
 11. Přemístění stavební budky u odbočky na Skalku- brání ve výhledu 
 12. Ozelenění  úseku mezi dálnicí a komunikací vedoucí do Dlouhé Lhoty směrem od kruhového objezdu-vozidla jedoucí po dálnici oslňují řidiče jedoucí do Lhoty- v přípravě

Chtěla bych Vás požádat, pokud budete mít nějaký další námět na doplnění tohoto seznamu napište mi prosím na emailovou adresu starosta@obec-dlouha-lhota.cz. 

Vaše Karolína Marečková Laštovková


Seznam příloh:

 • Snímek obrazovky 2019-07-28 v 7.48.01.png 27258 Kb