Konečně i v Dlouhé Lhotě - Desinfekce pro občany

desinfekce

Obecnímu úřadu Dlouhá Lhota se podařilo získat 65 litrů dezinfekce ANTI - COVID, který je použitelný na dezinfekci rukou. Přípravek ničí viry, bakterie a plísně .

Blog image

Dezinfekce je zajišťována centrálně a přerozdělována do krajů. V našem případě jsme se o zásilku dělili s dalšími 72 obcemi. S ohledem na omezené množství bude tak do každé domácnosti přiděleno poměrné množství cca 300 ml. V případě Vašeho zájmu se budu nadále snažit získat z dalšího "přídělu" nějaké množství a pro zájemce dezinfekci doplňovat.

Desinfekci Vám doručíme až domů, na úřad nemusíte chodit. Doufali jsme, že dostaneme větší množství přípravku, proto je balení  1,5l láhev. Desinfekci si rozhodně přelijte do jiného balení, např. do dávkovače na mýdlo,  ať nedojde omylem k jeho konzumaci !

Doporučený návod k použití:

Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá.

Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.

  • Použití maximálně 10 krát denně.
  • Zabraňte zasažení očí!  
  • Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy.
  • Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku.
  • Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. 

Pokyny pro první pomoc

Při zasažení očí: Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstvím vody; poraďte se s lékařem.

Při požití: Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

Nouzová opatření k ochraně životního prostředí. Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Podobný návod a složení najdete v příloze je v příloze tohoto článku.Seznam příloh:

  • Anti-COVID_navod_1.pdf 70924 Kb
  • Bezpecnostni_list_Anti_Covid.pdf 564928 Kb
  • návod -anticovid.pdf 329959 Kb
  • Souhrn_vlastností_biocidního_přípravku_Anti-COVID_typ_1.pdf 266128 Kb