Chodník v Dlouhé Lhotě

chodník

Výstavba chodníku a bezpečnost chodců je jedním z nejpalčivějších bezpečnostních témat v naší obci. Co vedení obce podniká v tomto tématu se dozvíte v následujících řádcích.

Vážení a milí občané,

ráda bych Vás v tomto krátkém článku seznámila s průběhem přípravy výstavby chodníku.

Bezpečnost z hlediska dopravy je velmi důležité téma, na tom se jistě všichni shodneme. Výstavba chodníku a bezpečnost chodců bylo také jedním z bodů, které jste zmiňovali i v nedávno vyplňovaných dotaznících. A já jsem se ve svém volebním slibu zavázala, že toto téma chci řešit.

Příprava výstavby veřejného chodníku, i když se to na první pohled nezdá, je docela komplikované téma. Je třeba zohlednit všechny připomínky organizací a  úřadů, dodržet bezpečnostní normy.  Nezapomenout na podkladové vrstvy - jistě by nikdo nechtěl v novém chodníku bagrovat a předělávat infrastrukturu (třeba odvodnění, internet, ČEZ, atd... ). No a v neposlední řadě myslet i na praktické detaily, jak bude chodník široký, čím se bude protahovat v zimě a třeba také aby splňoval alespoň minimální estetická kritéria.  Jistě jsme viděli spousta krásných vesnic, zničených nevhodnou formou chodníku - velikostí obrubníků nebo použitého materiálu. Pravdou ale je, že v dnešní době jsme tak svazováni státními normami a předpisy, že možnosti kreativity jsou v tomto směru velmi omezené. A protože jsme také velmi dlouhá vesnice s dlouhým chodníkem, je potřeba volit materiál v rozumném cenovém rozpětí.

Projektová příprava - 5 úseků 

Od loňského roku probíhá projektová příprava. Z praktických důvodů jsme chodník rozdělili do 5 navazujících úseků. Některé části jsou z hlediska bezpečnosti více potřebné a lze je ve výstavbě upřednostnit.  Jiné části byly zapotřebí zase projednat s vlastníky pozemků, které jsou dotčeny stavbou.