Autobusová doprava - změny od 29.6.2019

autobus zastávky

Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku. Ta zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku.

Blog image

 Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek SID. Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.


Linky 392, 393 a 395 na páteřní trase Praha – Dobříš – Příbram

 • 3 nové linky nahrazují v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem stávajících 12 linek
 • nedochází k omezení provozu, naopak prodloužení provozu až do pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra)
 • výstupní i nástupní zastávka všech autobusů přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží
 • zastávka na Lihovaru s přestupem na městské autobusové linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí, apod.)
 • páteřní linka 395 celodenně, celotýdenně v trase Praha – Dobříš – Příbram (všechny spoje přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek pracovního dne, 30 minut o víkendech a večer)
 • expresní linka 393 ve špičkách Praha – Příbram bez zajíždění do Dobříše (interval 10-15 minut, při prázdninovém omezení 15-20 minut; součástí linky jsou přímé spoje do Rožmitálu p.Tř., Březnice a Blatné, které jsou součástí PID prozatím pouze v úseku Praha - Příbram)
 • nové velkokapacitní autobusy délky 15m vypraveny na linky 393 a 395 od cca srpna 2019
 • v rámci města Příbram všechny spoje linek 393 a 395 vedeny oběma směry přes autobusové nádraží (zastávky v ul. Čsl. Armády), pro oblast Milínské zřízena zastávky Čsl. armády v docházkové vzdálenosti
 • doplňková linka 392 v trase Praha – Voznice – Dobříš – Rosovice – Buková – Pičín – Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram (ukončena na autobusovém nádraží), vložené spoje Praha – Dobříš, z nichž vybrané pokračují jako linky SID ve směru Kamýk n. Vlt. nebo Milevsko, vzájemný proklad se spoji linky 395 (ve špičkách souhrnný interval 7,5-10 minut).

Prodloužení stávající linky 317 z Dobříše do Příbrami

 • nová trasa Praha – Mníšek pod Brdy – Dobříš – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje – Příbram
 • rozšíření dopravní obslužnosti obcí vč. víkendů, interval 40-60 minut ve špičkách, 120 minut mimo špičky
 • návaznosti na rychlé spoje linek 392 a 395 v Dobříši z/do Prahy

Nové regionální linky 511, 512 a 531

 • linka 511 v trase Příbram – Lhota – Obecnice – Sádek – (Hluboš)
 • linka 512 v trase Příbram – Podlesí – Obecnice – (Sádek)
 • návaznosti mezi linkami 511, 512 a 393, 395 v Příbrami na autobusovém nádraží
 • rozšíření víkendového provozu na linkách 511 a 512 na souhrnný dvouhodinový interval
 • linka 531 v trase Hořovice – Jince – Příbram, zpravidelnění provozu a zpřehlednění jízdního řádu

Pro zlepšení orientace cestujících dochází v rámci změn jízdních řádů ke změnám názvů vybraných zastávek.

Platné jízdní řády ke stažení najdete na úřední desce v sekci oznámení ... Přejít na úřední desku.