Územní plán obce

Územní plán

Změnu číslo. 2 Územního plánu sídelního útvaru Dlouhá Lhota vydalo Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota dne 6.2.2008, usn. č. 2/2/2008. Tato změna nabyla účinnosti dne 21.2.2008.

Pořizovatelem Změny č.2 je odbor koncepce a rozvoje města MÚ Příbram.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 06.08.08 Sejmuto: 21.08.08 Zodpovídá: admin@admin.com