OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Rozpočet obce a hospodaření

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ SE USKUTEČNÍ VE DNECH 7. A 8. ČERVNA 2024


Starostka obce Dlouhá Lhota Karolína Marečková Laštovková, podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se konají:

v pátek dne 7.června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu dne 8.června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v přízemí (pro voliče bydlící v Dlouhé Lhotě)

1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

3. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, zaškrtané nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

V Dlouhé Lhotě dne 23.5.2024

Karolína Marečková Laštovková

Starostka obce Dlouhá Lhota


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 23.05.24 Sejmuto: 09.06.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková