ZRUŠENO - Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.02.2024

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

ZRUŠENO - náhradní termín bude oznámen 

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 28.02.2024 v 18:00 hodin

Navržený program: 


1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Zadání k VŘ na stavbu chodníku

4.    Zadání k VŘ na stavební dozor na stavbu chodníku

5.    Zadání k VŘ na solární el. na ČOV

6.    Oplocení ČOV

7.    Hasičský přívěs

8.    DiskuseKe každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 21.02.24 Sejmuto: 28.02.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková