Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.10.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 27.10.2022 v 18:00 hodin

Navržený program: 

 • 1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  2.    Schválení programu

  3.    Doplnění člena kulturního výboru

  4.    Vstup obce do svazku TEKOS

  5.    Provozní řád multifunkčního hřiště

  6.    Aktualizace jednacího řádu

  7.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 19.10.22 Sejmuto: 04.11.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková