Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 18.10.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 18.10.2022 v 18:00 hodin

Navržený program: 

 • 1.     Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  2.     Schválení programu

  3.     Volba starosty a místostarosty

  a)    určení počtu místostarostů

  b)    určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)

  c)     určení způsobu volby starosty a místostarosty

  d)    volba starosty

  e)    volba místostarosty

  4.     Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru

  a)    určení počtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru

  b)    volba předsedy finančního výboru

  c)     volba předsedy kontrolního výboru

  d)    volba předsedy kulturního výboru

  e)    volba členů finančního výboru

  f)     volba členů kontrolního výboru

  g)     volba členů kulturního výboru

   

  5.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

  6.     DiskuseKe každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 10.10.22 Sejmuto: 18.10.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková