Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 18.10.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 18.10.2022 v 18:00 hodin

Navržený program: 

 • 1.    Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 zákona o obcích) a zapisovatele 

  2.    Schválení programu

  3.    Volba starosty a místostarosty

  4.    Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)

  5.    Zřízení finančního a kontrolního výboru

  6.    Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

  7.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 10.10.22 Sejmuto: 18.10.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková