OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Volby

Starostka obce Dlouhá Lhota Karolína Marečková Laštovková,

podle příslušného zákona o volbách oznamuje dobu a místo konání voleb Zastupitelstev obcí:

  1. Volby do Zastupitelstev obcí se uskuteční: v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě v přízemí (pro voliče bydlící v Dlouhé Lhotě)
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti
  5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, zaškrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.


V Dlouhé Lhotě dne 8.9.2022 Karolína Marečková Laštovková

Starostka obce 

Dlouhá Lhota Tel: 733 505 593


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 08.09.22 Sejmuto: 24.09.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková