Pozvánka na zasedání zastupitelstva 23.06.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 23.06.2022 v 19:00 hodin

Navržený program: 

 • 1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  2.    Schválení programu

  3.    Aktualizace směrnice k zadávání ZMR

  4.    Závěrečný účet a ÚZ za rok 2021

  5.    Rozpočtové opatření

  6.    Přijetí dotace z MMR

  7.    Výběrové řízení - multifunkční hřiště

  8.    Různé

  9.    Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 16.06.22 Sejmuto: 23.06.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková