Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Rozpočet obce a hospodaření

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

sestavený ke dni 31.12.2021

(§ 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů a ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

OBSAH :

  1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2021
  2. Významné akce realizované v roce 2021
  3. Přehled přijatých dotací
  4. Finanční majetek, pohledávky a závazky obce
  5. Majetek obce 6. Hospodářský výsledek
  6. Přezkoumání hospodaření obce
  7. Přílohy – výkazy k 31.12.2021, Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Návrh závěrečného účtu v příloze.  


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 01.06.22 Sejmuto: 23.06.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková