Pozvánka na zasedání zastupitelstva 08.12.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 08.12.2021 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Chodník 

4.    Strategický plán 

5.    Výběrové řízení na komunální techniku – výběr dodavatele

6.    Finanční výbor

7.    Oprava malého hřiště 

8.    Hasičárna využití – projekt na rekonstrukci

9.    Různé

10.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.12.21 Sejmuto: 08.12.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková