Vyhláška obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Vážení občané,

předkládáme Vám novou vyhlášku o zpracování odpadu na území obce. 

Důvodem pro přepracování vyhlášky byla nová legislativní úprava zákona o odpadech. Zákon o odhadech činí obec odpovědnou za nakládání s komunálním odpadem neboť podle § 5 odst. 1 písm. c) tohoto zákona se za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce považuje obec, a to od okamžiku, kdy osoby odloží odpady podle § 59 a § 60 zákona o odpadech na místo obcí k tomuto účelu určeném.

Od 1.1. 2022 tedy platí zcela nová pravidla. V našem případě jsme měli na výběr pouze ze dvou možných variant.:

1. Určit pevně stanovený poplatek za osobu / rok - tuto variantu zvolilo velké množství obcí. U většiny obcí se poplatek pohybuje okolo 700,- -1200,- na osobu ročně. To je však velmi demotivující pro občany, kteří svůj odpad třídí pro další recyklaci.

2. Možnost byla pokusit se zůstat u stávajícího systému. Tak je však několik nových pravidel. Pro nás na úřadě to přinese více administrace a změnu vyhlášky dle nové legislativy.

Zastupitelé se na zasedání 9.11. usnesli na druhém způsobu, tj. zůstat u stávajícího systému.  


Pro Vás občany je změna minimální - stále si vyberete známku na svoz podle Vašich potřeb, zaplatíte jí OÚ a také si ji na OÚ může vyzvednout. Nově je ale možné platbu uhradit až od 1.1. 2022 a to z toho důvodu, že nová legislativa neumožňuje platit za známku předem na služby, které budou až v následujícím roce.

Kompletní znění nové vyhlášky najdete v příloze.

Poplatky za odpad na rok 2022:


Četnost svozu

Litrů nádoby

Roční cena svozu pro rok 2022

Počet svozů

Cena za jeden svoz 

Cena za litr dané nádoby

Sleva za litr

1x týdně

110

2 231 Kč

52

42,90 Kč

0,39 Kč

0,09 Kč

1x za 14 dní

110

1 373 Kč

26

52,80 Kč

0,48 Kč

0,00 Kč

1x za měsíc

110

972 Kč

26

38,50 Kč

0,34 Kč

0,14 Kč

1x za 14 dní

1100

10 010 Kč

26

385,00 Kč

0,35 Kč

0,13 Kč
Seznam příloh:


Vyvěšeno: 28.11.21 Sejmuto: 14.12.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková