Pozvánka na zasedání zastupitelstva 9.11.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 9.11.2021 v 20:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Rozpočet na rok 2022

4.    Střednědobý výhled rozpočtu

5.    Poplatek za svoz komunálního odpadu – nová legislativa

6.    Územní plán – stavební uzávěra

7.    Územní plán – změna č. 3 – přístavba Pekass

8.    Chodník 

9.    Strategický plán 

10.Dotace přijetí - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

11.Využití dotace na komunální techniku – výběr techniky

12.VŘ na komunální techniku 

13.Oprava malého hřiště – využití dotace 

14.Oprava multifunkčního hřiště – využití dotace 

15.PFO vodovodu a kanalizace

16.Vodné

17.Věcné břemeno – návrh smlouvy

18.Hasičárna využití – projekt na rekonstrukci

19.Změna režimu výkonu funkce

20.Různé

21.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 01.11.21 Sejmuto: 09.11.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková