Pozvánka na zasedání zastupitelstva 07.12.2020

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 07.12.2020 v 17:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Návrh rozpočtu na rok 2021

5.    Svoz odpadu-dodatek Dokas

6.    Svoz odpadu -sleva pro občany

7.    Svoz odpadu z ČOV 

8.    ČOV dálkový přenos

9.    1.SČV- generel

10. 1.SČV- smlouva o zajištění 

11.Prodloužení VO

12.Věcné břemeno

13.Nájemní smlouva

14.Žádost o část pozemeku

15.RO

16.Různé

17.Diskuse


Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 30.11.20 Sejmuto: 07.12.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková