Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva

§ 18, odst. 1, písm. a) Počet podaných žádostí o informace:           1

§ 18, odst. 1, písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§ 18, odst. 1, písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: řízení o sankcích nebyla vedena

§ 18, odst. 1, písm. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: jsou uvedeny níže v textu


Detail dokumentu v příloze


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 15.03.20 Sejmuto: 31.03.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková