Zápis ze zasedání číslo: 07/2020

Usnesení zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota konaného dne 10.09.2020 v 18:00 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu

Jména přítomných členů zastupitelstva obce:

 • Šíd Josef
 • Marečková Laštovková Karolína 
 • Lojín Marek, Ing.
 • Mášová Martina, Bc.
 • Pecka Pavel

Omluveni:

 • Chrudimský Jiří
 • Bc. Sobotková Andrea


Jméno osoby, která zasedání zastupitelstva obce řídí:

 • Marečková Laštovková Karolína

Jména určených ověřovatelů zápisu:

 • Josef Šíd
 • Ing. Marek Lojín


Jméno zapisovatele (zapisovatelky) zápisu:

 • Zuzana MalinováSeznam příloh:


Vyvěšeno: 11.09.20 Sejmuto: 27.09.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková