Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Rozpočet obce a hospodaření

Závěrečné přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Lhota provedl Odbor interního auditu a kontroly Středočeského kraje dne 5.6.2019.

Během přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Celá zpráva je v příloze.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 11.06.19 Sejmuto: 27.06.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková