Smlouva o budoucí smlouvě na kabelové vedení ČEZ

Uzavřené smlouvy

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č Dlouhá Lhora, kNN pro p.č. 45/1 IV-12-6023687/VB/1Seznam příloh:


Vyvěšeno: 28.01.19 Sejmuto: 13.02.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková