Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

Záměry obce

Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - uložení a stavba kabelového vedení NN+2 přípojkových pilířů na pozemcích parc. č. 27/6, 49/6, 131/1, 755/1, 758/1.... a další viz přílohy


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 03.09.18 Sejmuto: 20.09.18 Zodpovídá: admin@admin.com