Pozvánka na zasedání zastupitelstva 28.02.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 28.02.2019 v 19:00 hodin

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 20.02.19 Sejmuto: 02.03.19 Zodpovídá: admin@admin.com