Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

Výroční zpráva
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obec Dlouhá Lhota výroční zprávu za rok 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 15.02.19 Sejmuto: 03.03.19 Zodpovídá: admin@admin.com