Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.06.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 27.06.2019 v 19:00 hodin

Program:

            1)   Zahájení 

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                   3)    Schválení programu

  4)    Závěrečný účet za rok 2018

5)    Závěrečný účet SVAK za rok 2018

6)    Rozšíření vodovodního řádu

7)    Různé

8)    Diskuze


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.05.19 Sejmuto: 27.06.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková