Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí, veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení

Žadatel Diamo, s.p. podal 13.2.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně o využití území.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 25.02.19 Sejmuto: 15.03.19 Zodpovídá: admin@admin.com