Informace o době konání voleb do EP

Volby

Volby do evropského parlamentu se uskuteční v

  • pátek 24.5.2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v
  • sobotu 25.5.2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 09.05.19 Sejmuto: 25.05.19 Zodpovídá: admin@admin.com