Výběrové řízení č. SPB/015/2019 na prodej pozemku p.č. 404/7

Oznámení

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/015/2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi pozemku p. č. 404/7 v kat. území Dlouhá Lhota u Dobříše a obci Dlouhá Lhota.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 28.03.19 Sejmuto: 24.04.19 Zodpovídá: admin@admin.com