Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - svolává řádnou valnou hromadu

SVAK

Správní rada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace

Pod Anenskou 149, Příbram IV

svolává 

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat na Obecním úřadě v obci DLOUHÁ LHOTA

Dne 14. 9. 2023 od 15.00 hod. 

S tímto programem:

  1. Zahájení

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. SchváleníprogramuVH

  4. Kontrola usnesení z minulé VH

  5. Informace o průběhu investičních akcí

  6. Rozpočtovéopatřeníč.2/23

  7. Stav čerpání rozpočtu za rok 2023

  8. Prodej části pozemku p. č. 119/1, k. ú Kozičín o výměře 400 mměstu Příbram

  9. Výroční zpráva 1. SčV

    10.Diskuse a různé


Vyvěšeno: 29.08.23 Sejmuto: 14.09.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková