O Z N Á M E N Í o záměru obce Dlouhá Lhota

Oznámení

O Z N Á M E N Í 

o záměru obce Dlouhá Lhota

 

Záměr obce: 

 

1.Obec tímto oznamuje záměr pronajmout prostory společenského sálu v přízemí obecní budovy čp. 89 a uzavřít nájemní smlouvu.

 

2.Uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti k Areálu základové stanice na  pozemek parc. č. 579 k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše.

 


 

 

 

Karolína Marečková Laštovková

Starostka

 


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 05.06.23 Sejmuto: 05.06.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková