Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.03.2023

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 16.03.2023 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Svoz tříděného odpadu

4.    Dotace na FVE

5.    Fond včasné přípravy

6.    MŠ Dlouhá Lhota

7.    Územní plán Dlouhá Lhota

8.    Společenský sál 

9.    Pošta Obořiště

10.Skartační řád

11.DiskuseKe každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 07.03.23 Sejmuto: 16.03.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková