Pozvánka na zasedání zastupitelstva 02.06.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 02.06.2022 v 19:00 hodin

Navržený program: 

 • 1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

  2.    Schválení programu

  3.    Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021

  4.    Účetní závěrka za rok 2021

  5.    Územní plán obce Dlouhá Lhota - zadání

  6.    Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

  7.    Nákup tepelného čerpadla

  8.    Postup rekonstrukce budovy OÚ

  9.    Rozpočtové opatření

  10.Nájemní smlouva s ZD 

  11.Smlouva s MŠ a ZŠ Suchodol

  12.Rekonstrukce hasičárny

  13.Hřiště Ovčín 

  14.Dopravní obslužnost – aktualizace smlouvy

  15.SVZ – aktualizace smlouvy

  16.Volby

  17.Různé

  18.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 26.05.22 Sejmuto: 02.06.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková