Pozvánka na zasedání zastupitelstva 13.05.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 13.05.2021 v 18:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Závěrečný účet obce za rok 2020

5.    Účetní závěrka

6.    Přístavba Pekass

7.    Věcné břemeno uložení kabelu

8.    Chodník VŘ vyhodnocení

9.    Územní plán VŘ vyhodnocení

10.Věcné břemeno 

11.Aktualizace vyhlášky obce

12.Umístění reklamní cedule 

13.Zásilková služba

14.Různé

15.Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 05.05.21 Sejmuto: 13.05.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková