Pozvánka na zasedání zastupitelstva 05.03.2021

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 05.03.2021 v 17:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení  

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.    Věcné břemeno

5.    Aktualizace směrnice

6.    Předání části kanalizace na poz. 707/29

7.    Chodník VŘ

8.    Územní plán

9.    Strategický plán obce

10.  Dohoda o pracovní činnosti na ČOV

11.  Různé

12.  Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 26.02.21 Sejmuto: 05.03.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková