Aktualizace místního poplatku za komunální odpad

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 12/8/2019 usneslo aktualizovat přílohu číslo 2. k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2008 o místních poplatcích.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2020 


1. Poplatek za frekvenci svozu odpadu 1x týdně pro rok 2020 bude ve výši 1750 Kč.
2. Poplatek za frekvenci svozu 1x za 14 dní pro rok 2020 bude ve výši 1200 Kč.
3. Poplatek za frekvenci svozu 1x za měsíc pro rok 2020 bude ve výši 800 


Vyvěšeno: 27.11.19 Sejmuto: 15.12.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková