Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Aktulizovaná Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 15.09.19 Sejmuto: 01.10.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková