Pozvánka na zasedání zastupitelstva 20.12.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 20.12.2019 v 19:00 hodin

Navržený program: 

  1. Zahájení  
  2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Návrh rozpočtu na rok 2020
  5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
  6. Žádost o dotaci ze Středočeského kraje
  7. Žádost o dotaci 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  
  8. Různé
  9. Diskuze

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 12.12.19 Sejmuto: 20.12.19 Zodpovídá: David Mareček